Επικαιρότητα Λάρισα Υγεία

Ιατρική Λάρισας: Απορρίπτει το σχέδιο, διεκδικεί αυτονομία

Την πλήρη αντίθεσή του με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση του νέου ακαδημαϊκού χάρτη στη Θεσσαλία εξέφρασε χθες το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά από τρίωρη δραματική συνεδρίαση η συνέλευση του τμήματος απέρριψε ομόφωνα επί της αρχής το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εμμένοντας στη δημιουργία μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής.

Την ίδια ώρα η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της συνέλευσης εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένη για την αντιμετώπιση του τμήματος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καθώς από το κείμενο του σχεδίου νόμου λείπει οποιαδήποτε αναφορά στην ίδρυση Ογκολογικού Κέντρου στη Λάρισα ως παραγωγική μονάδα, για την οποία ανέλαβε διαδοχικές δεσμεύσεις ο υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου από τα μέσα του προηγούμενου Μαΐου σε συναντήσεις ακόμα και με τις πρυτανικές αρχές.

Από την πλευρά της η Σχολή Επιστημών Υγείας χωρίς να απορρίπτει επί της αρχής το σχέδιο νόμου δηλώνει αντίθετη στην πολυδιάσπαση της Σχολής Επιστημών Υγείας και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση της χωροταξικής κατανομής υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12.30 χθες το μεσημέρι συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η συνέλευση του τμήματος στη «Βιόπολη» συζήτησε διεξοδικά το σχέδιο νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις» το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Στη διάρκεια της τρίωρης συνεδρίασης η συνέλευση κατέληξε ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου δεν αποτελεί προϊόν ακαδημαϊκής προσέγγισης και επαρκούς διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων φορέων, επισημαίνοντας ότι αγνοήθηκε το Τμήμα Ιατρικής, το μεγαλύτερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εκπροσωπεί το 25% περίπου του συνόλου των μελών ΔΕΠ, από την ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, που επεξεργάστηκε το σχέδιο πρότασης προς το ΥΠΠΕΘ. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων προβλέπει την εκ των έσω λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξή του με νέα Τμήματα και Σχολές με τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς τους και της συμβολής τους στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης.

Αναφορικά με την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας που τίθεται για διαβούλευση, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει το σχέδιο νόμου για τη διαμόρφωση του νέου ακαδημαϊκού χάρτη και διαφωνεί με την είσοδο νέων Τμημάτων, Τμημάτων που προέρχονται από ΤΕΙ και του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χωρίς οικονομοτεχνικές μελέτες, αναλυτικό προϋπολογισμό και εν γένει ικανοποιητικό σχεδιασμό από την πολιτεία για την ενσωμάτωσή τους στην υπάρχουσα δομή καθώς και την επαγγελματική κατοχύρωση των μελλοντικών αποφοίτων τους και το όφελος που θα προκύψει για την περιφερειακή ανάπτυξη ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης το Τμήμα Ιατρικής είναι αντίθετο στον προτεινόμενο χωροταξικό σχεδιασμό των νέων τμημάτων, ο οποίος επιτείνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα γεωγραφικής διάσπασης που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Παράλληλα το Τμήμα Ιατρικής εμμένει στη δημιουργία μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής και καλεί τη Σύγκλητο να στηρίξει τη δημιουργία της με απόφασή της. Η δημιουργία μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής, αναφέρεται στην απόφαση της Συνέλευσης, «αποτελεί πάγιο αίτημα του Τμήματος (απόφαση 4 συνεδριάσεων Συνέλευσης) και ζητούμε να εισακουστεί επιτέλους η φωνή των 113 μελών ΔΕΠ που εκπροσωπούμε. Το αίτημα αυτό δεν υποτιμά το υψηλό επίπεδο άλλων Τμημάτων της υφιστάμενης Σχολής Επιστημών Υγείας ούτε είναι αντίθετο στις συνέργειες μεταξύ τους αλλά η ιδιαιτερότητα του Τμήματος Ιατρικής που δραστηριοποιείται και στο ΠΓΝ Λάρισας, το οποίο οργανικά ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, απαιτεί σύνθετη αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του, την ανάπτυξη των οποίων μόνο η δημιουργία μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής εγγυάται».

Τις απόψεις της Συνέλευσης μαζί με τις αποφάσεις μετέφερε το απόγευμα στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής καθηγητής Αθ. Γιαννούκας επισημαίνοντας σε όλους τους τόνους την επί της αρχής απόρριψη του σχεδίου νόμου, στάση που τήρησαν σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές και άλλες σχολές.

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Την πλήρη αντίθεσή της με την πολυδιάσπαση της Σχολής Επιστημών Υγείας εξέφρασε και η Κοσμητεία της Σχολής υποστηρίζοντας την ανάγκη του γεωγραφικού «συμμαζέματος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Κοσμητεία της Σχολής μετά από συνεδρίασή της την προηγούμενη Δευτέρα με αντικείμενο το τελικό σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας χωρίς να το απορρίπτει επί της αρχής κατέληξε σε βελτιωτικές προτάσεις τις οποίες διαβίβασε στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας σε περίπτωση που ιδρυθεί Τμήμα Δημόσιας Υγείας ή «όπως οψίμως μετονομάστηκε Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, η έδρα του πρέπει να είναι στη Λάρισα» και αυτό γιατί:

• Στη Λάρισα εδρεύει το Τμήμα Ιατρικής και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, δύο χώροι που (όπως γίνεται παγκοσμίως) θα έχουν τη σημαντικότερη συνεισφορά στο Τμήμα αυτό.

• Η Λάρισα έχει νευραλγική γεωγραφική θέση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς προσφέρει τις μικρότερες δυνατές μετακινήσεις από τα άλλα Τμήματα του ΠΘ που θα συμμετείχαν στη διεκπεραίωση του προγράμματος σπουδών.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής στη Λάρισα, συνεχίζει η Κοσμητεία, είναι αυτονόητα αναπόσπαστο μέρος της Σχολής Επιστημών Υγείας, ενώ το Τμήμα Φυσιοθεραπείας θα μπορούσε εναλλακτικά να ενσωματωθεί στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) ή στη Λάρισα στη ΣΕΥ.

«Σε σχέση με τη Σχολή Επιστημών Υγείας, το σχέδιο συγχώνευσης των τριών Ιδρυμάτων που κατατέθηκε, δεν φαίνεται να διέπεται από επαρκή ακαδημαϊκή βάση και από πραγματική ανοιχτή και ώριμη διαβούλευση τόσο εντός όσο και μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (ΤΕΙ, ΠΘ, ΥΠΠΕΘ)» υπογραμμίζει στο κείμενο της απόφασης ο Κοσμήτορας της Σχολής καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας Ιωάννης Στεφανίδης.

Σχολιάστε

Κάντε κλικ εδώ για να αφήσετε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.