Διάφορα Επικαιρότητα

Οι «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας» Με Χριστουγεννιάτικη Διάθεση… Προϊόντων

Οι «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας», είναι μια μη κερδοσκοπική κίνηση πολιτών, ανοιχτή σε όλους, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, δεν εξαρτάται από κανένα...